top of page
Bar Chart

562% 

10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ

2.0322 ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ

01

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੇਗੀ।

02

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 96% ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ।

03

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰੋ।

04

ਦਬਦਬਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋਖਮ ਅਨੁਪਾਤ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਲਾਕਚੈਨ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਾਗੂ ਕਰੋ...

ATR1.JPG

ਸਟਾਕ ਆਫ ਡੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰ ਔਸਤ ਲਾਭ 35.6% ਹੈ

ATR2.JPG

2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਲਈ 33.5% ਦਾ CAGR

ATR3.JPG

ਕੁਝ ਬੈਕਟੈਸਟਿੰਗ ਲੌਗ

ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣੋ ਮੈਂਬਰ 

ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 

ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ

ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ  ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ

ਈ - ਮੇਲ

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

bottom of page